Historia Parafii

1282 r. Pierwsza wzmianka o Paniowach. Pod tą datą występuje w Źródłach Piotr z Paniow (Petrus de Panow) syn Gosława. 1325 r. Pierwsza wzmianka o kościele i Wojciechu, proboszczu w Paniowach. 1473 r. Zniszczenie kościoła i wsi przez księcia Wacława rybnickiego w trakcie najazdu na dobra księcia Przemyka cieszyńskiego na terenie których Paniowy leżały. 1475 r. Znika parafia w Paniowach. Odtąd należały one do parafii bujakowskiej. 1506 r. Odbudowano kościół po zniszczeniach. Do kościoła w Paniowach przynależeli również mieszkańcy Paniówek. 1570/80 do 1632/40 Kościół paniowski znajdował się w rękach protestanckich, a przynależeli do niego parafianie z Paniów i Paniówek. Byli również protestantami (nieraz tylko formalnie). 1680 r. Paniowy przeszły do diecezji wrocławskiej (przedtem należały cały czas do diecezji krakowskiej). Połowa XVIII w. Rozebrano stary kościół ze względu na jego zły stan. 1757 r. Rozpoczęto budowę nowego kościoła, istniejącego do chwili obecnej. Jego fundatorką była Katarzyna Rozyna Bujakowska. 1790 r. Ks. Dziekan Gawliczek, proboszcz bujakowski, wyjednał w Rzymie specjalny odpust na dzień patronów kościoła paniowskiego Świętych Apastołów Piotra i Pawła. 1809 r. Właściciel Paniów, Franciszek Ludwig Szymoński, zabiegał bezskutecznie o wznowienie parafii w Paniowach. 1830 – 35 r. Ze względu na wilgotność, podmurowanš wieżę kościelną, a następnie cały kościół. 1868 r. Dotychczasowy cmentarz stał się niewystarczający i ówczesny właściciel Paniów – hrabia Wehner – Posadovsky darował gminie kościelnej 3/4 morgi gruntu na poszerzenie cmentarza. Gmina paniowska otoczyła darowaną parcelę murem i zobowiązała się do jego utrzymania. 1888 r. W miejsce drewnianej kostnicy wybudowano nową murowaną. 1894 r. Ufundowano nowe organy (stare pochodzące z przełomu XVII/XVIII wieku, nie nadawały się już do użytku). 1925 r. Wskrzeszona została parafia paniowska obejmująca swym zasięgiem również i Paniówki. Jej pierwszym proboszczem został Ks. Antoni Plewnia. 1936 r. Wybudowano kościół w Paniówkach. 1957 r. Paniówki stają się samodzielną parafią.

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe