Aktualności

Zaproszenie na Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych


 

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

 

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, „który od Ojca i Syna pochodzi”. To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty.

Podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze, wyśpiewamy „w mocy Bożego Ducha” szczególne dziękczynienie za archidiecezjalną Caritas, świętującą 30-lecie swojej działalności. Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas. Dlatego właśnie wspólną modlitwę wpiszemy w słowa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), i wyrazimy wdzięczność tym, którzy podejmują trud charytatywnej pracy oraz posługi, rozszerzając na ziemi Boże Królestwo miłosiernej miłości i sprawiedliwości.

Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej o godz. 12-tej zapraszam pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych. Zapraszam dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Siostry i Bracia!

Do wspólnej modlitwy zapraszam również osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich. Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10-tej w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce. Jego hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu – przede wszystkim w duszpasterstwie parafialnym – będziemy podejmowali wspólną refleksję o Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Pan Jezus, nasza Pascha (por. KKK 1325).

Zapraszam Was raz jeszcze do wspólnego świętowania oraz do żarliwej modlitwy za nasz katowicki Kościół. Oczekując modlitewnego spotkanie w katedrze, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

 

f Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, 13 listopada 2019 r.


 

Rekolekcje dla Maturzystów


 

Życiorys Ks. Prał. Kan. Dr. Benedykta Cierzniaka

Ks. Benedykt urodził się w 1934 r.; w 1951 wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1958 r., a 5/04/1959 święcenia kapłańskie.

Pierwsze dziesięć lat kapłaństwa spędził pracując w Krakowie, Kaliszu, Zduńskiej Woli jako ojciec duchowny w WSD Księży Orionistów. Od 1970 r. przeniósł się do Wiednia, pracując w duszpasterstwie parafialnym i w Sądzie metropolitalnym Diecezji Wiedeńskiej.

W momencie przyjmowania święceń kapłańskich w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z rąk Bp Franciszka Korszyńskiego, walczył o życie z powodu ciężkiej choroby. W następstwie tego, każdą rocznicę swoich święceń kapłańskich obchodził jako rocznicę  cudu wyzdrowienia.

Również i my jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby obchodzić wspólnie z Ks. Benedyktem diamentowy jubileusz jego święceń kapłańskich, dziękując Pan Bogu za dar jego życia, za jego powołanie oraz za ofiarną służbę na rzecz ludzi potrzebujących.

Ks. Benedykt przepracował prawie 50 lat w Austrii, głównie w Wiedniu i w Baden, prowadził 3-ecią największą parafię Wiednia. Zapewnił pomoc finansową dla wielu zabytków sakralnych w Archidiecezji Lwowskiej i dla jej duszpasterzy. Obejmował swoim patronatem księży ukraińskich udających się na studia do Rzymu, pomagał Polakom, napotykającym różne problemy w Austrii. Wspierał ludzi biednych na misjach poprzez różne projekty realizowane w Brazylii, Meksyku, Burkina Faso i ostatnio w Mozambiku. W Brańszczyku nad Bugiem zasponsorował wyposażenie rehabilitacji. Od kilku lat wspiera finansowo Instytut Resocjalizacji dla Dzieci w Wawrze k. Warszawy.

Ks. Benedykt j. prałatem papieskim, kanonikiem honorowym  kapituły lwowskiej, doktorem teologii.


 

Historia odnowienia zabytkowego nagrobku Jana Jachnika (1841-1897) – społecznika i dobrodzieja, właściciela karczmy w Paniówkach w czasach kiedy należały one do paniowskiej parafii.


 

Prymicje w Paniowach


W niedzielę 17 czerwca w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach swoją Prymicyjną Mszę Świętą odprawił pochodzący z Paniów Ojciec Daniel (Dariusz Kęska), bernardyn.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 14 czerwca z rąk Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w bazylice Matki Bożej Anielskiej, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.


 

Barbórka na Liście dziedzictwa UNESCO

Pan Józef Żur reprezentował naszą parafię na Konferencji dot. Barbórki.

Z radością i nieukrywaną satysfakcją informuję, że w imieniu naszej Parafialnej Wspólnoty, złożyłem w dniu 21 kwietnia 2018 roku, podczas konferencji w Kopalni GUIDO w Zabrzu, podpis na liście popierającej wniosek o wpisanie obchodów BARBÓRKI na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wśród 22 zdjęć prezentacji multimedialnej, pokazanej na konferencji, znalazło się zdjęcie naszego górniczego pocztu sztandarowego z roku 2015.


Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe