Aktualności

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Poz. 1356

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

 

 

 1. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać:

1) w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 

 1. w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
 2. na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

 

2) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

 1. 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do:

 

 • 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
 • 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
 • 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z wyłączeniem ich obsługi.

 

 1. Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, nie stosuje się

w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowanych na obszarze czerwonym.

W tym przypadku uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.


 

Pielgrzymka Kobiet do Piekar Śląskich


 

Komunikat Komendanta Policji

“Drodzy użytkownicy dróg”

Przemieszczanie się towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Rosnąca w zawrotnym tempie mobilność to także efekt rozwoju kulturowego i technologicznego. Samochód i droga
to narzędzia mające ułatwiać życie i służyć integralnemu rozwojowi naszego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu na naszych drogach jest pochodną postępu gospodarczego, społecznego
i turystycznego. Transport jednoczy ludzi, ułatwia dialog i kontakt społeczny, oraz ubogaca poprzez nowe odkrycia i spotkania. W zasadzie codziennie jako kierujący, piesi, pasażerowie, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Nie bądźmy egoistami, nie myślmy jedynie o sobie aby w wielkim pośpiechu dotrzeć jak najszybciej do celu. Zauważajmy bliźnich, przecież każdy z nich ma swoje własne życie, marzenia, cele do zrealizowania. Każdy z nich ma bliskich dla których żyje. Nie niszczmy planów innych, nie wywołujmy niepotrzebnych łez, strasznej traumy rodzin, którą codziennie my policjanci obserwujemy na drogach naszego województwa. Jestem przekonany, że właśnie taka postawa charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę. Rodzi się ona z zachowania, które szanuje życie drugiego człowieka, a także zasady ustanowione w celu jego ochrony na drodze.

Dziś zwracam się do Państwa:

 • pieszych uczestników ruchu drogowego

– korzystajcie z chodników a jeśli ich nie ma przemieszczajcie się lewą stroną drogi;

– bądźcie ostrożni, również na przejściach dla pieszych;

– używajcie elementów odblaskowych.

 • kierujących rowerami

– poruszajcie się na sprawnych, dobrze oświetlonych rowerach;

 • kierowców samochodów

– pamiętajcie, że wasza nieostrożność może skończyć się czyjąś śmiercią, a zbyt wielu “spóźnionych” nie dojechało do celu;

– niech zdolności psychofizyczne, tak ważne podczas poruszania się po drogach nie będą zaburzone alkoholem lub innymi niedozwolonymi środkami, prowadząc do tragicznych zdarzeń, o których chociażby ostatnio było „głośno” w środkach publicznego przekazu,

Niech moja prośba skłoni wszystkich do zastanowienia się nad naszym zachowaniem i uchroni chociaż przed jedną tragedią na drodze, a jej przesłanie się spełni.

W dniu kiedy wspominamy patrona kierowców Św. Krzysztofa życzę wszystkim z głębi serca „aby liczba powrotów była zawsze równa liczbie wyjazdów”.


 

Wakacje dla dzieci i młodzieży


 

Zarządzenie Arcybiskupa

Abp_Zarządzenie_28-05-2020

Zarządzenie zawiera dwie strony, które można przełączać przyciskami na dole dokumentu.


 

Wakacje 2020


 

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe