Aktualności

“Wakacje z Bogiem” – rekolekcje dla Rodzin


 

Tatry po Męsku


 

Życiorys Ks. Prał. Kan. Dr. Benedykta Cierzniaka

Ks. Benedykt urodził się w 1934 r.; w 1951 wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1958 r., a 5/04/1959 święcenia kapłańskie.

Pierwsze dziesięć lat kapłaństwa spędził pracując w Krakowie, Kaliszu, Zduńskiej Woli jako ojciec duchowny w WSD Księży Orionistów. Od 1970 r. przeniósł się do Wiednia, pracując w duszpasterstwie parafialnym i w Sądzie metropolitalnym Diecezji Wiedeńskiej.

W momencie przyjmowania święceń kapłańskich w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z rąk Bp Franciszka Korszyńskiego, walczył o życie z powodu ciężkiej choroby. W następstwie tego, każdą rocznicę swoich święceń kapłańskich obchodził jako rocznicę  cudu wyzdrowienia.

Również i my jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby obchodzić wspólnie z Ks. Benedyktem diamentowy jubileusz jego święceń kapłańskich, dziękując Pan Bogu za dar jego życia, za jego powołanie oraz za ofiarną służbę na rzecz ludzi potrzebujących.

Ks. Benedykt przepracował prawie 50 lat w Austrii, głównie w Wiedniu i w Baden, prowadził 3-ecią największą parafię Wiednia. Zapewnił pomoc finansową dla wielu zabytków sakralnych w Archidiecezji Lwowskiej i dla jej duszpasterzy. Obejmował swoim patronatem księży ukraińskich udających się na studia do Rzymu, pomagał Polakom, napotykającym różne problemy w Austrii. Wspierał ludzi biednych na misjach poprzez różne projekty realizowane w Brazylii, Meksyku, Burkina Faso i ostatnio w Mozambiku. W Brańszczyku nad Bugiem zasponsorował wyposażenie rehabilitacji. Od kilku lat wspiera finansowo Instytut Resocjalizacji dla Dzieci w Wawrze k. Warszawy.

Ks. Benedykt j. prałatem papieskim, kanonikiem honorowym  kapituły lwowskiej, doktorem teologii.


 

Historia odnowienia zabytkowego nagrobku Jana Jachnika (1841-1897) – społecznika i dobrodzieja, właściciela karczmy w Paniówkach w czasach kiedy należały one do paniowskiej parafii.


 

Prymicje w Paniowach


W niedzielę 17 czerwca w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach swoją Prymicyjną Mszę Świętą odprawił pochodzący z Paniów Ojciec Daniel (Dariusz Kęska), bernardyn.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 14 czerwca z rąk Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w bazylice Matki Bożej Anielskiej, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.


 

Barbórka na Liście dziedzictwa UNESCO

Pan Józef Żur reprezentował naszą parafię na Konferencji dot. Barbórki.

Z radością i nieukrywaną satysfakcją informuję, że w imieniu naszej Parafialnej Wspólnoty, złożyłem w dniu 21 kwietnia 2018 roku, podczas konferencji w Kopalni GUIDO w Zabrzu, podpis na liście popierającej wniosek o wpisanie obchodów BARBÓRKI na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wśród 22 zdjęć prezentacji multimedialnej, pokazanej na konferencji, znalazło się zdjęcie naszego górniczego pocztu sztandarowego z roku 2015.


Śląskie – Aleppo

Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”
Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej jest następujący: 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398.

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe