Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Parafialne – VI Niedziela Zwykła

Wobec przeróżnych doświadczeń osobistych, rodzinnych, zawodowych i społecznych nasza codzienność każe nam szukać poczucia bezpieczeństwa. I oto w dzisiejszej liturgii słyszymy słowa: „Błogosławiony, kto zaufał Panu” (Ps 40,5a). Pan nasz, Jezus Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał jest jedynym zabezpieczeniem. Zaufajmy Panu!

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

 

Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Polecamy ich oraz rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Święcenia odbędą się w przyszłą sobotę 23 lutego.

 

W czwartek od godz. 17:00 Cicha Adoracja Najśw. Sakramentu.

Ze wzgl. na trwające Ferie Zimowe w tym tygodniu nie ma Wieczoru Uwielbienia.

 

W piątek na comiesięczną Mszę św. zapraszam młodzież parafii. Przed Mszą św. spowiedź dla młodzieży.

 

W najbliższą sobotę 23 lutego br. w parafii św. Wojciecha w Mikołowie odbędzie się spotkanie Zespołów Charytatywnych dekanatu mikołowskiego.
Plan spotkania:
8.00 Msza Święta w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie. Po Mszy Świętej spotkanie w auli św. Piusa X (obok probostwa).

 

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, zwłaszcza Dużego Gościa, który ma wiele ciekawych artykułów o tematyce religijnej, społecznej i innych podawanych w coraz ciekawszej, dostępnej i zrozumiałej formie a co najważniejsze krótko i zwięźle.

 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii.

 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary z minionego tygodnia i dziś złożone.

 

Niech w nadchodzącym tygodniu towarzyszą nam słowa Pisma Świętego:

„BŁOGOSŁAWIONY, KTO ZAUFAŁ W PANU” (Ps 40,5a)


 

Ogłoszenia Parafialne – V Niedziela Zwykła

Kościół kieruje dziś naszą uwagę na tajemnicę powołania, którym Bóg obdarza człowieka. Skomplikowane i pogmatwane niejednokrotnie bywają drogi odkrycia zamysłu Boga i Jego woli i względem każdego z nas. „Pójdź za Mną” – to wołanie Zbawiciela dziś uświadamiamy sobie szczególnie. To wołanie jest naszym powołaniem do bezwarunkowego pójścia za Jezusem.

 

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Bóg zapłać za składane ofiary.

 

W poniedziałek przypada wspomnienie NMP z Lourdes w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o chorych w naszych modlitwach oraz spełniajmy wobec nich uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. Dzień chorego w naszej parafii przeprowadzimy w okolicy odpustu parafialnego.

 

W piątek przed Mszą świętą odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

W związku z zakończeniem duszpasterskich odwiedzin kolędowych, składam wszystkim parafianom wyrazy podziękowania za pełne życzliwości, modlitewnego skupienia i chrześcijańskiej gościnności – spotkania. Bóg zapłać za złożone z tej okazji tradycyjne ofiary kolędowe. To podziękowanie składam również w imieniu ministrantów.

 

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, zwłaszcza Dużego Gościa, który ma wiele ciekawych artykułów o tematyce religijnej, społecznej i innych podawanych w coraz ciekawszej, dostępnej i zrozumiałej formie a co najważniejsze krótko i zwięźle.

 

Można wnosić opłaty za miejsca w ławkach.

 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary dziś i w minionym tygodniu złożone.

W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafii.

 

Wszystkim życzę dobrego tygodnia.

Niech w nadchodzącym tygodniu towarzyszą nam słowa:

 KOGO MAM POSŁAĆ? … ODPOWIEDZIAŁEM: OTO JA POŚLIJ MNIE! (Iz 6,8)


 

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe