Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Parafialne – XII Niedziela Zwykła

Przez wiarę jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa i dawania o Nim świadectwa. Naśladować Jezusa Chrystusa oznacza wziąć krzyż swoich codziennych obowiązków i spraw i iść drogą, którą wskazuje nam Zbawiciel.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

 

Witamy pielgrzymów z Pszczyny zmierzających na Jasną Górę. Wszystkich pielgrzymujących do miejsc świętych obejmijmy naszą modlitwą.

Dziś o godz. 15:00 Nabożeństwo eucharystyczne z procesją.

Dzieciom i nauczycielom z okazji zakończenia roku szkolnego życzę dobrego wypoczynku.

W jutrzejszy poniedziałek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

 

W przyszłą sobotę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zaczniemy ją celebrować już w piątek, 28 czerwca, uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godzinie 17:30, w samą uroczystość Eucharystia o godzinie 17:30. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich parafian, pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. W piątek i sobotę kolekta na Mszach świętych przeznaczona jest na Stolicę Apostolską, tz. Świętopietrze.

 

Za tydzień w niedzielę Odpust Parafialny ku czci św. Ap. Piotra i Pawła. Zachęcam do przyjęcia sakramentów pokuty i eucharystii. Msze święte o godz. 8:00, o godz. 10:30 suma odpustowa. O godz. 15:00 Nieszpory odpustowe. W przyszłą niedzielę nie ma Mszy św. popołudniowej o godz. 15:00. Na odpustową sumę niech stawią się dzieci do sypania kwiatów, dzieci I-szo Komunijne, poczty sztandarowe.

 

Bóg zapłać za składane ofiary w minionym tygodniu i dzisiaj.

Dziękuję wszystkim za którzy zaangażowali się w Parafialny Dzień Dziecka: parafialnemu zespołowi caritas, ich rodzinom, strażakom, sponsorom, wszystkim uczestnikom i tym którzy swoimi pomysłami i zdolnościami zabawiali dzieci..

Dziękuję wszystkim udział w procesji Bożego Ciała, budowniczym ołtarzy, przystrojenie posesji na trasie procesji, pocztom sztandarowym, dzieciom sypiącym kwiaty, dzieciom I-szo komunijnym, służbie liturgicznej, Michałowi za prowadzenie śpiewu, strażakom za niesienie baldachimu i aparatury nagłaśniającej.

 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszego kościoła.

 

Niech w nadchodzącym tygodniu towarzyszą nam słowa:

„Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26)


 

Ogłoszenia Parafialne – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Razem z całym Kościołem wielbimy dziś Boga w jedności Trzech Osób; Ojca, za dar stworzenia i za największy dar – Jego Syna, Jezusa, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem; Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który uobecnia w Kościele dzieło zbawienia i prowadzi nas do całej prawdy.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

 

Dziś kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 

Dziś na Mszy św. o godz. 12:00 przeżywamy doniosłą uroczystość 60-cio lecia kapłaństwa ks. prał. Kan. Dr. Benedykta Cierzniaka. Dziękujemy Bogu wraz z Nim za Jego kapłańską służbę, oraz życzliwość ks. Jubilata wobec naszej Paniowskiej wspólnoty parafialnej.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci Szkoły Podstawowej w Paniowach w środę o godz. 8:00 a dla młodzieży w środę na Mszy św. wieczornej.

 

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Składamy w tym dniu publiczne świadectwo naszej wiary i pobożności wobec Najśw. Sakramentu w procesji teoforycznej, w której nie powinno zabraknąć nikogo z nas. Zapraszam ministrantów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., pozostałą służbę liturgiczną, dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatów, poczty sztandarowe, naszych strażaków do niesienia baldachimu. Na trasie procesji, przygotowujemy ołtarze. Przystrójmy nasze domy nie tylko na trasie procesji. Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 9:00. Kolekta w tym dniu ma charakter świąteczny.

 

W Boże Ciało od godz. 14:00 zapraszam w imieniu własnym i Parafialnego Zespołu Caritas na V Parafialny Festyn z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam wszystkie dzieci z całymi rodzinami na parafialny ogród od strony ul. Mokierskiej.

 

Przez całą Oktawę Bożego Ciała odprawiamy nabożeństwo ku czci Najśw. Sakramentu, zakończone procesją teoforyczną wokół kościoła. Zapraszam, zwłaszcza małe dziewczynki do sypania kwiatów, dzieci I-komunijne oraz mężczyzn do niesienia baldachimu. Nabożeństwa w tygodniu po Mszy św. w niedzielę o godz. 15:00.

 

Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie jak co roku prosi o przyjęcie przez Parafian w swoich domach pieszych pielgrzymów z Pszczyny, którzy udają się na Jasna Górę. Pielgrzymka będzie w Paniowach w sobotę 22 czerwca ok. 18.00.

 

Bóg zapłać za składane ofiary w minionym tygodniu i dzisiaj.

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii.

 

Niech w nadchodzącym tygodniu towarzyszą nam słowa:

„GDY ZAŚ PRZYJDZIE ON, DUCH PRAWDY, DOPROWADZI WAS DO CAŁEJ PRAWDY” (J 16,13)

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe