KURS DLA DOROSŁYCH LEKTORÓW SŁOWA BOŻEGO

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego wskazuje: „Na podstawie tradycji wykonywanie czytań nie jest funkcją przewodniczącego, ale usługujących. Czytania więc wykonuje lektor, Ewangelię zaś diakon lub, w razie jego nieobecności, inny kapłan” (OWMR 59). Z obserwacji wynika, że w niewielu parafiach naszej Archidiecezji, mamy odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, którzy podejmują funkcję lektora. Dlatego Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach we współpracy w Wydziałem Teologicznym UŚ organizuje kolejną, III już edycję kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego. 

Do udziału w Kursie można zachęcić przedstawicieli zespołu liturgicznego i różnych wspólnot parafialnych. 

Kandydat powinien dysponować skierowaniem na kurs, podpisanym przez proboszcza parafii zamieszkania.

Koszt udziału wynosi 60 zł (sugerujemy, żeby 30 zł dofinansować z kasy parafialnej). 

Zajęcia prowadzone będą głównie w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Całość kurs obejmuje 15 godzin zajęć (4 soboty).

Zgłoszenia można składać na adres: duszpasterstwo@katowicka.pl do 30 kwietnia.

 

 

Program kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego:

 

Data Blok Program zajęć Godziny Prowadzący
07.05.2022 Blok I Część I. Formacja wewnętrzna:

Znaczenie wiary i modlitwy w życiu lektora

Lektor świadkiem Chrystusa

9.00 – 9.30

9.30 – 10.30

ks. Chromy (wprowadzenie)

ks. Wala

Część II. Formacja fonetyczna: 

Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne

10.45 – 12.15 ks. Szewczyk
21.05.2022 Blok II Część I. Formacja liturgiczna:

Rola liturgii słowa podczas mszy świętej

Znaczenie posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym

Lekcjonarz

9.00 – 10.30 ks. Dziura
Część II: Ćwiczenia praktyczne:

Ćwiczenia akcentacji, modulacji i intonacji

Retoryczne i fonetyczne zasady czytania podczas liturgii

10.45 – 12.15 ks. Kuźnik
28.05.2022 Blok III Część I: Formacja biblijna:

Proces powstawania ksiąg Pisma świętego

Natchnienie biblijne, Biblia w liturgii

9.00 – 10.30 ks. Kusz
Część II: Ćwiczenia praktyczne:

Indywidualna lektura czytań mszalnych

(w grupach – maksymalnie 15 osób)

10.45 – 12.15 ks. Szewczyk, ks. Kuźnik
04.06.2022 Blok IV Zaliczenie zajęć 

Indywidualna lektura czytań mszalnych

(w grupach – maksymalnie 15 osób)

9.00 – 11.15 ks. Szewczyk, ks. Kuźnik

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe